Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kuveyt üzerinde osmanlı – ingiliz mücadelesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Coğrafi konum olarak Basra Körfezi kıyılarında yer alan Kuveyt, ilk çağlardan itibaren birçok devletin hâkimiyet sahası içerisinde yer almış ve mücadelelere sahne olmuştur. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetine giren Kuveyt, bu dönem içerisinde en huzurlu dönemini yaşamıştır. Ancak Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmeye başladığı 19. yüzyıla gelindiğinde bu bölge sömürgeci güçlerin çatışma sahası haline gelmiştir. Devrin büyük sömürgeci güçlerinden biri olan İngiltere, Basra Körfezi'ne ve dolayısıyla da Kuveyt'e hâkim olabilmek amacıyla Osmanlı Devleti ile mücadele içerisine girmiştir. İngiltere, aynı zamanda önemli bir liman merkezi olan Kuveyt'e peş peşe ticarî şirketlerini kaydırmış, öte yandan Kuveyt'e tamamen hâkim olabilmek amacıyla Arap kabileleri arasındaki çatışmalardan istifade etmenin yollarını aramıştır. Diğer Arap Şeyhliklerine karşı sürekli olarak Kuveyt Şeyhlerini destekleyen İngilizler, sözde bağımsızlık vaatleriyle Kuveyt'i Osmanlı Devleti'nden ayırmayı başarmışlardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgede iyice hâkimiyetini tesis eden İngilizler, imzaladıkları anlaşmalarla Kuveyt'i kendilerine bağımlı hale getirmeyi bilmişlerdir. Bu bağımsızlık vaatleri, Kuveyt'in 1961'de bağımsız olmasına kadar devam etmiştir.

Özet İngilizce :

Since Kuwait, as a geograpical position, takes place along the banks of Persian Gulf, it has taken place in the soverignty area of many states since the first ages and became the scene of struggles. Kuwait, which entered the soverignty of the Ottoman Empire in the 16th century, led the most relaxed period.However, this region became the scene of struggles of the colonist powers in the 19th century When the Ottoman Empire began to lose its power. During this period, England, which is one of the biggest colonist powers, began to strugglewith the Ottoman Empire to dominate Persian Gulf and Kuwait. As it was an importantport center, the English moved the firms they established to this region. To dominate on Kuwait completly, the English succeeded to take advantage of the struggles among the Arab tibes. The English, which continously supported Kuwait Sheiks against other Arab Shiks, managed the seperate Kuwait from the Ottoman Empire by promising independence. After the First World War, the English which established influence in the region made Kuwait depend on themselves by signing treaties. The promises of independence continued until Kuwait became independent in 1961.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :