Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan hakları ve demokratikleşme son yılların önde gelen politik temasıdır. Avrupa Birliği'nin dünyanın birçok bölgesine insan hakları ve demokratikleşme konularındaki destek ve müdahaleleri dünya konjonktüründe önemli bir yer taşır. Bu bağlamda demokratikleşme AB üyelerinin yanı sıra bu sürece gönüllü olarak girecek devletlerin vizyonunda da yer alır. Bu araştırmanın amacı, Avrupa Birliği sürecindeki Türkiye'de öğretmen adaylarının insan hakları ve demokratikleşme konularına yönelik görüşlerinin neler olduğunu belirlemek ve bu çerçevede genel bir değerlendirme yapmaktır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak hazırlanan bu araştırmanın çalışma grubunu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'ndaki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, katılımcıların büyük bir bölümünün, mevcut Türk demokrasinin işleyişinden memnun olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada katılımcıların Türkiye'ye insan hakları adı altında çeşitli özgürlüklerin dayatılmasının Türk kültürüne zarar verdiği, bu nedenle AB üyeliğinin insan haklarının korunması ve gelişmesi için gerekli olmadığı yönünde fikir birliğine vardığı görülmüştür. Bunun yanı sıra araştırmada AB'ye üyelik sürecinde yapılan reformların genele yayılmadığı ve belli bir kesimin amacına hizmet ettiği yönünde eleştirilerle de karşılaşılmıştır. Katılımcıların bu soruna yönelik çözüm önerisi ise, kamuoyunun doğru şekilde bilinçlenmesi için devlet eliyle bir takım konferanslar, seminerler, halk eğitim kurslarının düzenlenmesi ve halkın eğitilmesi şeklinde olmuştur.

Özet İngilizce :

Human rights and democratization have been the leading political theme in recent years. European Union is very important in the world in terms of supports and interventions about human rights and democratization. Within this context, democratization is not only an important issue for EU members but also it is important for the candidate countries. The study aims to determine the views of prospective teachers on human rights and democratization during the European Union membership process and to make a general evaluation within this context. The study uses qualitative research method and the study group consists of social studies prospective teachers studying at Ondokuz Mayıs University, College of Education. As a result of the study, it was found out that most of the participants were not pleased with the general functioning of the recent Turkish democracy. In addition, it was found out the participants reached an agreement about the fact that various freedoms were imposed on Turkey in the name of human rights was a disadvantage for Turkey and for this reason European Union membership was not necessary for the protection and development of human rights. The study results also showed that the reforms made during the process of European Union membership could not reach the general public and they served only for a specific group. In the last part of the study, the participants emphasized that in order to raise awareness in people, it was necessary to educate them with the help of conferences, seminars, public education courses organized by the state.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :