Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim müfettişlerinin unvanlarında yapılan değişikliğin iş doyumu ve motivasyonlarına etkisi

Yazar kurumları :
MEB.1, F.Ü. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, E.Y.T.P.E. A.B.D.2
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

2011-2012 eğitim öğretim yılı, Malatya ve Bingöl illerinde görevli il eğitim denetmen ve yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın amacı, 14.09.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 652 sayılı KHK ile görev tanımları yeniden yapılan il eğitim denetmen ve yardımcılarının, yapılan bu değişikliklerin iş doyumu ve motivasyonlarına olan yansımaların belirlenm esidir. Araştırmanın verileri, açık-uçlu dört sorudan oluşan görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre görüşleri alınan il eğitim denetmen ve yardımcıları, (1) artan iş yükünü özlük haklarında kayıp, yasal eksiklik, olumsuz bir durum ve kaos şeklinde ifade etmişlerdir. (2) İl eğitim denetmen ve yardımcıları, yapılan değişikliklerin iş doyumu ve motivasyonlarını olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. (3) İl eğitim denetmen ve yardımcıları artan yetki alanı ve iş yükü nedeniyle yeterli zaman bulamadıklarını ifade etmişlerdir. (4) İl eğitim denetmen ve yardımcılarından beklenen verimlilik için yönetsel düzenlemelerin yapılması, eğitim programlarının düzenlenmesi ve özlük haklarında iyileştirmelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Özet İngilizce :

This research was carried out within the framework of a qualitative research approach. The participants were the educational supervisors and assistant supervisors who worked in Malatya and Bingol provinces of Turkey in the 2011-2012 academic year. The educational supervisors' job descriptions were restructured with the regulation Law No. 652 and it was published in the Official Gazette on 14.09.2011. The purpose of this research is to determine the effects of these changes on supervisors' job satisfaction and motivation levels. The data was collected by the help of an open-ended interview form which consists of four questions. The data was analyzed by content analysis technique. According to the findings of the study, (1) the provincial education supervisors and assistant supervisors defines increasing workload as a loss of personal rights, legal deficiency, negative situation and chaos. (2)The provincial education supervisors and assistant supervisors express that these changes affected their job satisfaction and motivation levels in a negative way. (3) They feel lack of time because of the increasing range of institutions and workload. (4) Provincial education supervisors and assistant supervisors state that the necessary management arrangements should be made for the expected productivity, employee rights should be developed and, inservice training programs should be implemented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :