Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Araştırma temelli öğrenmenin ilköğretim öğrencileri üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Buluklu İlköğretim Okulu1, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü3
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrenmelerin anlamlı ve kalıcı olması için, insanlar aktif olarak öğrenme sürecine katılmalı ve öğrendiklerini farklı alanlarda uygulamalıdır. Bu süreçte, bireyler üst düzey düşünme becerilerini de kullanarak, öğrenmeyi öğrenir hale gelmektedir. Araştırma Temelli Öğrenme ile birçok üst düzey düşünme becerisi kullanıldığından, bu çalışmada, Araştırma Temelli Öğrenmenin ilköğretim öğrencileri üzerindeki çeşitli etkileri incelenmiştir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Mersin ili Toroslar ilçesindeki bir ilköğretim okulunda, 3. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Çalışma araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş bir eylem araştırmasıdır. Çalışmada, öğrencilerin Hayat Bilgisi dersine karşı tutumları, yaratıcılıkları ve başarıları incelenmiştir. Veriler nicel ve nitel araştırma metotları kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin sürece ilişkin görüşleri, araştırmacının sınıf içi gözlemleri, öğrencilerin tuttukları günlükler değerlendirilmiştir. 4 hafta süren uygulama sürecinde, uygulama öncesi ve sonrasında uygulanan test ve ölçek puanları arasındaki ilişkiye dayalı olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonuçları, araştırma temelli öğrenmenin öğrencilerin Hayat Bilgisi dersine karşı tutumları, yaratıcılıkları ve başarıları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

For having meaningful and permanent learning, people must participate in learning process actively and use their gains at the different fields. During this process individuals should learn to learn with using their upper-level thinking skills. Because of many upper-level thinking skills are used in research based learning, the different effects of the research based learning on the primary school students are examined in this study. The research has been carried out on 3rd graders of a primary school in Toroslar, Mersin in 2011-2012 education year. The study is a kind of act research that has been achieved by the researchers. In this study, the effects of research based learning on students' attitude to Life Studies lesson, creativeness and success have been investigated. All of the data have been collected by using quantitive and qualitative research methods. The students' opinions for the process, the researchers' observations in the class, the students' dairies have been evaluated. In 4 week practice period, it has been examined if there is a significant difference in the meaning of the relationship the test and scale applied before and after the instruction. The results showed that research based learning has positive effects on students' attitude to Life Studies lesson, creativeness and their success.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :