Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Abbasiler dönemi bağdat çarşıları

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü. acelik1@firat.edu.tr1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Ebu Cafer el-Mansur'un, ciddi araştırmalar sonucu, iklimi, ekonomik imkânları ve askeri açıdan elverişli konumu bakımından uygun bulduğu Bağdat, dört yıl gibi kısa bir zaman içerisinde mamur hale getirilerek, Abbasiler döneminde dünya ticaretinin adeta parlayan bir yıldızı oldu. Selam ve esenlik yurdu olarak nitelendirilen Bağdat, özellikle düzenli çarşı ve pazarları ile ön plana çıkmaktaydı. Zira belirli bir plan dâhilinde; ana caddeler üzerinde veya bu ana caddeye açılan sokaklarda ya da farklı mekânlarda müstakil olarak inşa edilen çarşılar, düzen ve intizamı ile göz doldurmaktaydı. Çalışmamızda, Abbasiler dönemi içerisinde geniş hinterlandı ile ticaretin efendiliğini elinde bulunduran ve dünya ticaretine yön veren Bağdat'ın, çarşı ve pazarları ile sahip olduğu ticarî potansiyelini ele almaya çalıştık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As a result of Ebu Cafer el-Mansour's serious investigations, Baghdad, which is approved in point of its climate, economical opportunities and suitable position in military branch, officially became a star of the trade of the world by improving in the period of Abbasid. Baghdad ,which is known as a salutation and healthiness home, especially stood out with its ordered markets and bazaars. Owing to the fact that, in a certain plan, bazaars, where they were built as detached on high streets, streets which are connected with these high streets, or in different places, attracted attention with their order and arrangement. In our study, we tried to take up Baghdad, which directs the trade of the world, has politeness of trade and large hinterland in Abbasids term; and its commercial potential which it has through its markets and bazaars.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :