Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1638 – 1639 (h. 1048 – 1049) tarihli harput şer‘iyye sicilinin tanıtımı ve fihristi

Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Şer'iyye Sicilleri Osmanlı tarihinin en önemli arşiv kaynaklarından biridir. Şer'iyye mahkemelerinde tutulan bu vesikalar hukuki ihtilafların yanı sıra merkezden gönderilen ferman, berat, emir ve hükümler, sefere çıkan ordunun ihtiyaçlarıyla ilgili yapılan hazırlıklar, alım-satım olayları, vasi, vekil ataması, bağış, rehin, evlenme-boşanma, borç tescilleri, vakıflarla ilgili kayıtlar, yiyecek eşya fiyatları gibi sosyo-ekonomik, kültürel, idari ve siyasi yapı ile ilgili çok çeşitli bilgileri ayrıntısıyla ihtiva etmektedir. Bu nedenle Siyasi, sosyal, iktisadi ve kültür tarihimiz açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Harput tarihi için büyük bir önem arz eden 1638–1639 tarihli şer'iyye sicilinin tanıtımı ve belgelerinin özetleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The registers of shari'ah is among the most important sources of Ottoman history. These documents that kept in shari'ah's courts particularly contains socio-economic, cultural, governmental and political informations like legal disputes, rescripts, orders, judgements, and placement documents, which were sent by capital, and also includes preparations of army, purchases and sales, guardians, proxy assignment, grants, pledges, marriage-divorce, dept documents, the documents related to foundations, the prices of foods and commodities. In this study, we emphasize on abstracts of documents and the presentation of shari'ah registers between 1638-1639 that are very important for Harput history.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :