Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

نعم ve بئس özelinde basra ve kûfe arap dili ekollerinin övgü ve yergi sözcüklerine ilişkin yorumları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak.1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Arap dilinde kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Çoğunlukla kelimelerin hangi türden olduğu ittifakla sabit olmasına rağmen, Basra ve Kûfe dil ekolleri övgü ve yergi fiilleri olan نعم ve بئسsözcüklerin türüyle ilgili farklı yorumlar ortaya koymuşlar, buna bağlı olarak da bunların yer aldığı cümleleri değişik şekillerde i'râb etmişlerdir. Biz bu çalışmada Basra ve Kûfe dil ekollerinin sözünü ettiğimiz yorumlarını, i'râb yapma biçimlerini ve birbirlerinin tezlerine karşı ileri sürdükleri delilleri detaylı olarak ele alıp inceledik.

Özet İngilizce :

In Arabic a word is divided into three main parts; a noun, a verb and the word. Although the words are clear about what sort of them they are, the Basra and Kûfe schools have different comments about the notions of ni'me and bi'se which are the words of praise and satire. So,these words are separated into the sentence structures. In this article, we studied the Basra and Kûfe language school concerning with the referred comments and we also studied the ways of the sentence structures with the proofs they presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :