Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tunceli alevilerinde sünnet ve kirvelik geleneği uygulamaları

Yazar kurumları :
Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu‟da çocukla ilgili geleneksel işlemlerin en önemlilerinden birisi de sünnet geleneğidir. Dinsel ve töresel işlemler içerisinde en katısı ve en yaygın olanı sünnet geleneğidir. Sünnet geleneği, Müslümanlarda Hz. Peygamberin yapılmasını istediği için sünnet olarak adlandırılan, çeşitli toplumlarda yaygın olarak uygulanan dini-kültürel bir ritüel biçiminde uygulanmış, aynı zamanda tedavi edici ve hastalık önleyici yönüyle modern tıpta yerini almış cerrahi bir girişimdir. Tunceli Alevileri bu geleneğin yanına kirvelik kurumunu ekleyerek, kirveliği kan bağına dayalı aile akrabalığından daha önemli olarak görmüş, onu kutsal bir bağ kabul etmiştir. Kirveliğin hem dinsel, hem geleneksel yönünün olması, onu ahlaksal değeri en üst yapılardan biri haline getirmiştir. Dolayısıyla da araştırmanın konusu, Tunceli yöresinde bir erkek çocuğun sünnet töreninin masraflarını, anne ve babasının dışında başka bir ailenin üzerine alması ile iki aile arasında kurulan akrabalığa verilen ad olan kirvelik geleneğinin sosyolojik yönden tahlilidir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, Türk toplumunda yaygın olarak görülen kirvelik geleneğinin Tunceli Alevileri örneğinden yola çıkılarak, bu geleneğin onlar için anlam ve öneminin ortaya konulması, onların bu geleneğe olan temel yaklaşımlarını ve uygulamalarını incelemek ve analiz etmektir. Bir alan araştırması olan bu çalışmada araştırma tekniklerinden mülakat tekniği seçilmiştir.

Özet İngilizce :

One of the most important traditions about child in Anatolia is circumcision. Among the religious and traditional processes the strictest and most widespread is the tradition of circumcision, which is known among Muslim as sünnet as result of the prophet Mohammed‟s recommending it. At the same time it is a surgery method that is used in modern medicine due to its therapeutic and immunity-enhancing sides against some diseases. Alevis of Tunceli joined it with the institution of kriveness that they see as more important than relations based on blood ties and accepted it as a holly tie. Since kirveness has both religious and traditional sides, it becomes one of the institutions bearing highest moral value. Therefore this study aims to analyze the sociological dimension of kirveness that is named for the familial relations that is built between two families as a result of meeting the expenditures of the circumcision rituals of the child by another family rather than his parents. In this context the main aim of this research is to find and analysis the main approach and application of this tradition, which is one of the widespread traditions in Turkish society, by Alevis and to see the importance and meaning of it for them in a case of TunceliAlevis. In this study that is a field research the interview method is used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :