Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanma, bilme ve iman: kant’ın iman anlayışının kavramsal çerçevesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Kant, iman kavramını sanma ve bilme kavramları ile birlikte tanımlar. Bu üç kavram fürwahrhalten kavramının üç ayrı aşamasını oluşturur. Fürwahrhalten, bir şeyden emin olma, bir şeyi doğru sayma, bir şeyi kesin kabul etmek anlamlarına gelir. Ayrıca Kant bu üç kavramı nesnel yeterlik ve öznel yeterlik kavramları ile tanımlar. Buna göre sanı, öznel ve nesnel yeterliğin bulunmamasıdır. Bilgi, hem nesnel hem öznel yeterliğin bulunduğu bir durumu ifade ederken, iman yalnızca öznel yeterliğin olduğu bir durumdur. Öznel yeterlik Kant'a göre keyfi ve değişken bir durumu ifade etmeyip tüm insanlarda ortak olan ahlaki temele dayanmaktadır. Bu yüzden de diğer tüm kesinliklerden daha çok kesinlik sağlar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Kant defines the concept of faith in relation with opinion and knowledge. These concepts constitute different stages of the concept of fürwahrhalten, which means to be sure of something, holding something to be true, and accepting something certainly. In addition, Kant defines these three concepts with subjective sufficiency and objective sufficiency. If there is no subjective and objective sufficiency it is an opinion. If there is objective and subjective sufficiency, it is knowledge; and if there is only subjective sufficiency, then it is faith. Subjective sufficiency in Kant is not something that is relative and arbitrary, but something that is common in all people, i.e. moral ground. Therefore Kant thinks that it provides the most certain ground for faith.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :