Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodern perspektifte tüketimin toplumsal anlamına sosyolojik bir yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
665
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketim olgusunun postmodern bir perspektifte incelendiği bu çalışmada, tüketimin toplumsal anlamına odaklanılmaktadır. Tüketim postmodern dönemde toplumsal hayatın inşasında merkezi bir rol oynar. Postmodern yaklaşımda tüketim kültürün bir unsuru olmak yerine tüketime farklı bir anlam yüklenir ve tüketim bir kültür halini alır. Tüketim kültürünün yaygınlığı ve etkinliğine rağmen tüketim kültürünün birtakım çelişkileri olduğunu belirtmek mümkündür. Postmodernizm, edebiyattan sanata, ekonomiden siyasal ideolojilere kadar geniş bir bağlamda kullanılmaktadır. Postmodernizmin ne olduğu yerine çoğunlukla postmodernizmin göstergeleri üzerinde durulmaktadır. Tüketim kültürü, postmodernizmin temel göstergeleri arasında yer alır. Tüketim kültürü de kredi kartları, avmler, reklamlar, kitle iletişim araçları gibi tüketim araçlarından yararlanmaktadır. Genel olarak çalışma, tüketim kültürü ve tüketim kültürünün çelişkileri olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Postmodern perspektifte tüketimin, bir kültür olarak karşımıza çıktığı ancak tüketim kültürünün çelişkilerinin olduğu ileri sürülmektedir.

Özet İngilizce :

In this study that investigates a postmodern perspective of phenomenon of consumption has been focused to social meaning of consumption. Consumption plays a central role in the construction of social life in the postmodern period. In the postmodern approach ascribes to consumption a different meaning rather than an element of culture and it becomes a culture. Although the effectiveness and the prevalence of consumer culture is possible to specify that it has some contradictions. Postmodernism are used in a broad context until literature, art, economy, political ideologies. Postmodernism is usually focused on indicators of postmodernism rather than what it means. Consumer culture is one of the main indicators of postmodernism. Consumer culture uses consumer tools such as mass media tools, advertising, shopping malls and credit cards. In general, study has been adressed in two dimensions as the contradictions of consumer culture and consumer culture. It has been argues that come across as a culture of consumption from postmodern perspective and consumer culture has the contradictions of consumer culture.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :