Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde örnek olay incelemesi yöntemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
SDÜ1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Din öğretimi, günlük hayattan kopuk, ezbere dayalı ve öğretmen merkezli olduğu yönünde eleştirilere muhatap olmaktadır. Öğretim yöntem ve tekniklerinin din öğretiminde etkin bir şekilde kullanılması bu eleştirileri azaltacaktır. Örnek olay incelemesi yöntemi, problem içeren bir örnek olay üzerinde öğrencilerin konuşmaları ve öneriler sunmaları yoluyla öğrenmenin gerçekleştiği bir öğretim yöntemidir. Bu yönüyle yöntemin din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde kullanılması, düşünen, sorgulayan, araştıran bireylerin yetişmesine, din öğretimin öğrenci merkezli olmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı örnek olay incelemesi yönteminin ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde yararlanılması gereken bir yöntem olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatında yer alan yedi öğrenme alanından inanç, ibadet ve ahlak öğrenme alanlarına ait örnek ders işlenişleri sunulmaktadır. Örnek olay incelemesi yönteminin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin bütün öğrenme alanlarında uygulanmasının, yöntemi kullanmak isteyen öğretmenlere bir fikir vermesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Religious education addressed to criticism that is disconnected to the real life, based on memorization and being teacher centred. The effective use of teaching methods and techniques in religious education will reduce mentioned criticisms. The case study research method is a practice which the learning is realized through students' talking and submitting proposal on a case study containing problem. With this aspect the use of the method in the religious culture and moral knowledge lessons will make contribution to raise thinking, interrogant and researcher students and being the religious education students centred. The purpose of this study is to put forward that the case study method is a practice which should be benefited in the religious culture and moral knowledge lesson of secondary education. In the study, sample lesson teaching which take part in the curriculum of religious culture and moral knowledge lesson of secondary education regarding seven learning field -belief, worship and ethics are presented The case study research method is thought to be beneficial in terms of giving an idea for teachers who want to use the method in all learning field of the religious culture and moral knowledge lessons.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :