Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muallim kâzım uz’un “mûsıkî nazariyâtı” adlı eserinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede 1923 yılında Muallim Kâzım Uz tarafından kaleme alınmış olan Mûsikî Nazariyâtı adlı eseri incelenmiştir. Mûsikî Nazariyâtı adlı eserde konular zaman zaman Türk müziği ve Batı müziği nazariyâtı açısından değerlendirilmiştir. Eser Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Çalışmamızla eserdeki konular incelenerek Türkçe ifade edilmiştir. Cumhuriyet Dönemine geçiş sürecinde yazılmış olan eser incelendiğinde, Batı kültürünün Anadolu coğrafyası üzerinde çok belirgin bir etki icra etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Klâsik Türk Muziği'nin son büyük bestekârı olan Zekai Dede'den aldığı derslerle Türk müzik nazariyâtına hâkim olan Muallim Kâzım'ın Mûsikî Nazariyâtı adlı eserinde verdiği bilgilerden onun Batı müziği nazariyâtına da hâkim bir müzikolog olduğu görülmektedir. Eserin incelenmesi yazıldığı dönemdeki müzik anlayışı hakkında bilgi edinilmesi bakımından önem arz etmektedir. Eserdeki nazarî bilgilerin günümüzde de geçerliliğini ve önemini koruduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgilerin müzik araştırması yapanlara ve bu alanda öğrenim görenlere kaynaklık edebilecek özellikte olduğunu düşünüyoruz.

Özet İngilizce :

In this paper, "Theory of Musics" which was written by Muallim Kâzım Uz in 1923, was examined. In this book, topics are researched from the view of theory of Western and Turkish musics. The book was written in Ottoman Turkish. In our research, topics will have been translated into Turkish. When the book, had been written in the crossing period to Republic, was examined, it is understood that Western culture has deep impact on Anatolia He also took some courses from Zekai Dede who has great composer of Classical Turkish Music. The book "Theory of Musics" shows that Muallim Kâzım is also expert of Musicology. Since the book has a great importance to understand that period and concept of musics, to analyse this book is essential. We also can state that theorich approuchs of book still remains important. It is also thought that the book can be an important source for whom researchs on musics theory and students who study in this field.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :