Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mısır meselesi ve osmanlı devletinde paradigma değişmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniv. Sos. Bil. Enst.1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Biz bu makalede Osmanlı Devleti ile Mısır arasında yaşanan savaşın 1839- 1841 yılları arasını ele alarak, bunun Osmanlı Devleti'nde meydana getirdiği siyasî, ekonomik ve toplumsal değişmeleri incelemeye çalıştık. II. Mahmud, birçok reform yapmasına rağmen, zaman ve şartlar uygun olmadığı için paradigma değişikliğini gerçekleştiremedi. Osmanlı Devletini paradigma değişikliğine götüren 1839 yılında yaşanan 4 olay oldu. Bu olaylar; 24 Haziran'da Osmanlı ordusunun Nizip savaşında Mısır ordusuna yenilmesi, 2 Temmuz'da II. Mahmud'un ölüp yerine tecrübesiz Abdülmecid'in Padişah olması, bunun ardından Osmanlı donanmasının önemli bir kısmının bizzat komutanı Ahmed Fevzi Paşa tarafından götürülüp İskenderiye'de Mehmed Ali Paşa'ya teslim edilmesi ve 27 Temmuz'da Avrupa devletlerinin savaşa son verilmesi için her iki tarafa da ortak bir nota vermesidir. Bütün bu olayların halkta ve aydınlarda yarattığı şok ve bıkkınlık havası Mısır meselesinin ne pahasına mâl olursa olsun çözülmesi noktasında bir uzlaşma oluşturdu. Osmanlı Devleti'nde paradigma değişikliğinin mührü olan Tanzimat bu şartlarda 3 Kasım 1839'da ilan edildi.

Özet İngilizce :

In this article the issue and the war from 1839- 1841 between Ottomans and Egypt, and the follow up results of that issue and politic, economic and social changes that was created in Ottomans were observed. Because of the conditions and the period Mahmud II wasn't able to change the paradigm of the empire although he had made lots of Reforms. 4 issues made the Ottomans undergo a paradigm change in 1839. They are; the defeat of Ottoman army to Egyptian army on 24th of June in Nizip Battle, the death of Mahmud II on 2nd of July and his inexperienced son Abdülmecid's becoming Sultan, immediately after this Ahmed Fevzi Pasha's giving up the majority of the Navy to Mehmed Ali Pasha at Alexandria and on 27th of July European States delivering a note to the both sides to cease the war. The shock of all those issues among the public and the intellectual created a consensus to solve the Egypt Issue at all cost. The Administrative Reforms which can be regarded as the sign of the paradigm changes in Ottomans was declared on November 3, 1839 under these circumstances.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :