Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevlana’nın eğitimci kişiliği

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Mevlana, XII. yüz yılda yaşamış önemli bir düşünürdür. Çok yönlü kişiliği olan, değişik konularda görüşler ortaya koyan ve arkasından çok sayıda eser bırakan Mevlana, aynı zamanda önemli bir eğitimcidir. Mevlana'yı önemli kılan eserleri Mesnevi ve Divan-ı Kebir'dir. Bu iki eserde eğitimle ilgili değerli görüşler ortaya koymuştur. Ona göre öğrenci eğiticiye tam bir teslimiyetle bağlanmalıdır. Mevlana, eğitimi bir ihtiyaç olarak görmektedir. Bu ihtiyacı da ancak iyi bir eğitimcinin karşılayacağına inanmaktadır. Mevlana, eğitimin gücüne inanmaktadır. Eğitimin gücüne değinirken, eğitimi sonsuz bir güç olarak kabul etmemektedir. Ona göre eğitim var olanı geliştirir, olmayanı var edemez. Böylece eğitimin gücünü açıkça ortaya koyarken kalıtımın da göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek olduğuna dikkat çekmektedir. Seviyeyi dikkate alma, ilgi ve kabiliyetlerin geliştirilmesi, soru-cevap yöntemi, anlatım yöntemi Mevlana'nın eğitim anlayışında öne çıkan yöntemlerdir. Mevlana, eğitimi bir ihtiyaç olarak gören ve eğitimin gücüne inanan biri olarak, eğitimcide bulunması gerekli vasıflar ve öğretim yöntemleri ile ilgili olarak ortaya koyduğu sürekli uygulama alanı bulabilecek görüşleri ile evrensel bir şahsiyet olma özelliğini taşımaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mevlana is a great thinker who lived in twelth century. Having a many-sided personality and rendering opinions on different issues and leaving a lot of works behind his back, Mevlana is also an important educator. His works making him important are Mathnawi and Divan-i Kebir. In both works, he explained his precious ideas on education. According to him, the student must attach himself to educator by a full submission. Mevlana defines education as a need. Also he thinks that only an educator will supply this need. Mevlana believes the power of education. While explaining its power, he doesn't accept the education as an infinite power. According to him, education improves the thing in existence, it can't make up nonexistent. So, while explaining the power of education, he emphasizes that heredity is an outstanding fact. Counting the level and developing the interests and the abilities and question-answer method, expression method are outstanding methods for Mevlana's sense of education. Defining education as a need and believing the power of educatin, Mevlana is an universal personality for his ever-practical ideas about the facilities of educator and teaching methods.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :