Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an’a göre mahlûkatın estetize edilmesi

Yazar kurumları :
Evrenpaşa İ.Ö.O.1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Kendisi büyük bir estetik değere haiz olan Kur‟an, Allah‟ın en güzel isimlere (Esmaül Hüsna)sahip olduğunu ve insanın en güzel surette yaratıldığını ifade eder. Kur‟an‟a göre yeryüzü bitkilerle, gökyüzü yıldızlarla güzelleştirilmiştir. Ayrıca insanların sahip oldukları çeşitli hayvanların ve hizmetlerine sunulan her nimetin estetik bir yönü de vardır. Söz gelimi elbisenin esas işlevi, insanı dış etkilerden korumak, tali fonksiyonu ise onu güzelleştirmektir. Bu bakımdan Kur‟anda estetik ile fayda iç içedir. Kur‟andan anlaşıldığı kadarıyla bir şeyin estetik obje haline gelmesinde bir takım öğelerin bulunması gerekmektedir. Mesela denge ve sağlık(2/Bakara,68), temizlik(9/Tevbe,108), biçim(64/Teğabün,3), renk(2/Bakara,69), oran(95/Tin,4) ve rahatsızlık vermeme(2/Bakara,263). Dolayısıyla Kur‟an estetik bağlamda sadece görüntüyü değil, ses, söz, tevazu ve ahlak gibi olguları da insanı güzelleştiren unsurlar olarak zikretmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Qoran which has a big aesthetich value, explains that man has been created by considering the most beautiful way. And Qoran emphasizes that God has the most beautiful names. According to Qoran, sky has been adorned with stars, earth has been adorned with plants. In addition, every benefication which people have, has been offered to the various animals. And every benefication has an aesthetic way too. Fot example, the function of the clothes is to protect people from the external effects. But its second function is to make people appear beautiful. So aesthetic and profit have been thought with together. If we consider Qoran, some of the components have been necessary for the thing which aims at transforming into an aesthetic object. For instance: balance and health(2/Bakara,68), cleanness(9/Tevbe,108), shape(64/Teğabün,3), colour(2/Bakara,69), proportion(95/Tin,4) and preverting discomfort(2/Bakara,263). By this way, Qoran emphasizes not only image but also the facts such as sound, speech, humility and moral sense by analyzing them in the aesthetic concept. And Qoran accepts these facts as the components that make people appear beautiful.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :