Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islam öncesi türk kültüründe yıldızlarla ilgili inanışlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İmam-Hatip, Elazığ İl Müftülüğü1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Türklerin dini tarihi içerisinde gök kültüyle beraber göğün çadırı altında yer aldığı şeklinde telakki edilen yıldızlar da kutsal kabul edilmiştir. Türkler yıldızları hiçbir zaman Tanrı olarak kabul etmemekte sadece onlara kutsallıklar izafe etmektedir. Türklerin inanç yapısında yıldızlar günün çekildiği anda Tanrı'nın insanoğluna gönderdiği ışığı indirdiğinden ve kötülüklerin anası kabul edilen karanlığı kovduğundan dolayı bir koruyucu iye olarak görülmüştür. Bizde bu çalışmamızda Türklerde yıldızlarla ile ilgili inanışların ne zaman oluştuğu, hangi şartlar ve etkiler çerçevesinde meydana geldiğini ve bu gök cisimleri ile ilgili inanışlarda tespit edilen ritüellerin ne anlama geldiği üzerinde durduk.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The stars were also presumed to be holy in the conception of the Turks, as in history it was considered in their religion ( sky religion) that the sun and the moon were under the tent of the sky. The Turks have never accepted the stars as gods, they have only attributed some divinity to them. The stars were presumed as protecting elements while they were brought by God in the shape of light to mankind when the daylight disappeared, and who expulsed the darkness which was assumed as the mother of evil. In this study we have researched when the beliefs related with stars were arisen by the Turks, under which condition did it flourish and what was it impressed of, what are the meanings of the rituals determined in beliefs related with these celestial bodies?

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :