Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islam hukuk tarihinde örnek bir teşebbüs: imam ebû hanife’nin ilim halkası

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Ebu Hanife‟nin hocalarından devraldığı Kufe ilim halkası, Hanefi mezhebinin oluşumunda ve yayılmasında etkili olmuştur. Kufe mescidinde faaliyet gösteren bu halkaya genelde ilmî gelişimini tamamlamış uzman niteliğindeki kimseler katılırdı. Kendisine has bir yöntemle meselelerin müzakere edildiği halkada elde edilen fıkhî çözümler Ebu Hanife denetiminde yazıya aktarılırdı. Böylece uzun ve sistematik çalışmalar sonucu hem Hanefi fıkhına kaynaklık eden metinler (usûl) oluşmuş hem de Ebu Hanife‟nin ve hocalarının ilmî mirası halka mezunları vasıtasıyla geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Halka, bir çok açıdan günümüz ilmî çalışmalarına da ilham kaynağı olabilecek niteliktedir.

Özet İngilizce :

The Kufa school inherited by Abû Hanîfa from his teachers had an important effect on the formation and spreading of the Hanafiten discipline. The followers of the Kufa school performing in Kufa mosque were in general those sholars who had a remarkable degree in the Islamic sciences. The problems were analysed with a special method in the school and the final solutions were written down under the supervisory of Abû Hanîfe himself. Consequently, after this long and organized activity, many works were compiled on which the basis of the Hanafî jurisprudence was constituted and the scientific heritage of Abû Hanîfa and his teachers was spred out to a vast geography by the graduates of the school as well. The school is of a character to inspire the modern studies in many ways.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :