Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibn miskeveyh’te el-hikmetü’s-sâriye kavramı bağlamında varlığın tekâmül süreci

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

İbn Miskeveyh, Aristoteles ve Fârâbî'den sonra el-Mu'allimu's-sâlis ismiyle şöhret bulan bir filozoftur. Onun dikkat çeken yönü, pratik ahlâkı ilk ele alan bir filozof olmasıdır. İbn Miskeveyh, Tehzibu'l-Ahlâk isimli eseriyle asırlar boyunca Müslüman ahlâkçıları etkilemiştir. Bunun yanı sıra varlık düşüncesi hakkındaki orijinal görüşleriyle de dikkat çekmektedir. İbn Miskeveyh el-Fevzu'l-Esğar adlı eserinde varlık aşamalarını ele alırken, kendinden önceki filozofları takip ederek biri aşağı doğru inen ve dört aşamada gerçekleşen, diğeri yukarı doğru yükselen ve üç aşamada gerçekleşen iki yönlü bir aşamalı sistem geliştirmiştir. Bu araştırmada her varlığın ait olduğu varlık sferinde kendini geliştirmeye ve bir tekâmül süreci ile birlikte en mükemmel varlık olmaya çabaladığına dair kurduğu tekâmül nazariyesi ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Ibn Miskawayh is a philosopher with the name of "The Third Teacher" after Aristotle and al-Farabi. What attracts from him is that he is a philosopher which practical moral. Ibn Miskawayh affected the muslim ethic philosopher fon centuries with his work called Tahdhib al-Akhlak. Apart from this, his original opinion about the idea of being attracts attention. İbn Miskawayh in his work called al-Fawz al-Asgar took up being levels. Following the philosopher, lived befor him, he produced two sided grades one of which goes down and that is realized with four stages; and the other one which go up with three stages. In this study the evaluation theory has been handed that every being tries to be the most wonderful being in its being field.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :