Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hz.ömer dönemindeki fetihlerin ardından gerçekleştirilen tebliğ faaliyetleri (irak-suriye-cezire-mısır)

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Ünv. Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Arabistan Yarımadası dışına yapılan ilk İslami fetihlerin ardından çok sayıda sahâbî İslâm‟ı tebliğ faaliyetlerinde bulunmak için Medine‟den ayrılarak değişik coğrafyalara yerleşmişlerdir. Irak, ġam, Cezire ve Mısır‟a yerleşen sahâbîler eğitim-öğretim faaliyetleriyle İslâm‟ın öğretilmesine katkıda bulunmuşlardır. Başta Irak ve ġam olmak üzere binlerce sahâbî değişik coğrafyalara yerleşmiştir. Bunlar etraflarında halkalar oluşturan insanlara Hz. Peygamber‟den öğrendikleri hadisleri aktarmışlardır. Halife Hz. Ömer insanların İslâm‟ı öğrenmesi için Hz. Peygamber‟in önde gelen sahâbîlerinden bazılarını sırf bu iş görevlendirmiştir. Meşhur sahâbî Abdullah b. Mes‟ûd‟u Irak‟a, Muâz b. Cebel‟i ise ġam‟a göndermiştir. Bu sahâbîlerin derslerinde tabiîn nesli dediğimiz insanlar arasında yüzlerce alim yetişmiştir. Bunlar İslâm‟ı en güzel şekilde öğrenmiş bir nesil olarak ortaya çıkmıştır. Bu konuda bir giriş mahiyetinde olan bu makalemizde bazı meşhur sahâbîlerin adı geçen coğrafyalarda İslâm‟ı öğretme adına gösterdikleri gayretlerden bahsedeceğiz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

After the first Islamic conquests outside the Arabian Peninsula, a large number of Sahabah (companions of the Prophet Mohammad) left their homes in Madina and set off to settle in different geographies in service to Islamic notification activities. The Sahabah who had settled in Iraq, Damascus, Jazeera and Egypt carried out education and training activities in the teaching of Islam. Thousands of Sahabah had settled in Iraq and Damascus. These people had conveyed the Koranic knowledge and the Hadith (sayings and behaviors of the Prophet) to the people who set rings around themselves. Caliph Omar had appointed some of the leading Sahabah jus for this job of teaching Islam. He sent the famous Sahabah Abdollah Ibn Mas'od to Iraq and Moaz Ibn Cabal to Damascus. As a result of the Sahabahs teachings a generation called "tabeen‟ produced hundreds of scholars. They emerged as a generation that learnt Islam in the best way. In this article, as an introductory article on this subject, we will deal with the activities that some notable Sahabah had done in the mentioned areas on behalf of the teaching Islam.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :