Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Historical personality of ja\\\'far al-sâdiq

Yazar kurumları :
Theology Faculty of Firat University1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Şii İmamiyye'nin VI. imamı olan Ca'fer es-Sâdık hilafetin Emeviler'den Abbasilere geçtiği hicri ikinci yüzyılın başlarında meşhur bir sima olarak göze çarpmaktadır. Astroloji, cefr, fal, havas, tılsım, kimya ve sihir gibi bir takım gizli ilimlerin, gaybı ve geleceği bilme ile ilgili bazı olağanüstü yetenekler Ca'fer es-Sâdık'a nispet edilmektedir. Dönemindeki hiç bir isyana katılmadığı gibi, Şiî isyanlarda da tarafsızlığını bozmamıştır. Ca'fer es-Sâdık birçok seçkin ulemadan ders almış, birçok değerli âlim yetiştirmiştir. Hadis âlimleri O'nun güvenilir ve sağlam bir ravi olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Ca'fer es-Sâdık herkesin ittifaken kabul ettiği bir imam olduğu için birçok Şii fırka, batıl görüşlerini ona isnat ederek, kendilerine meşruiyet kazandırmak istemişlerdir. Ca'fer es-Sâdık, gulat fırkaların savundukları ilahlık, peygamberlik, mucize, bed'a, rec'at, tenasuh, hulul, teşbih gibi sıfatlardan uzak kalmış bu gibi saçmalıkları yapanları lanetlemiş ve onların liderlerini kovmuştur.

Özet İngilizce :

Ja'far al-Sâdiq who is the 6th imam in the Shi'ite Imamiyyah seems as an important figure in the early years of the second century when Abbasid received the dynasty from the Umeyye. The works mention Ja'far al-Sâdiq's studies. Same mysterious sciences as astrology, cefr, augury, talisman, chemistry, magic, and extra ordinary abilities have been referred to Ja'far al-Sâdiq. He has been well-known for his scientific personality more than his political identity. He has not taken any part of the Shiite rebels as he has not participated in any rebel in his period. He has been taught by many respected ulema(doctors of Islam Theology) and has also trained a lot of respected ulema. Tradition of the prophet have agreed on his being a reliable and trustworty narrator. Shiite parties have wanted to gain legality for themselves by imputing their erroneus views to Ja'far al-Sâdiq. Because he has been an Imam agreed on by alliance by every body. Ja'far al-Sâdiq has been for away from such expressions as divinity, prophethood miracle, bed'a, rec'at, metempsychosis, reincarnation, comparison defended by gulat groups, and has pronounced a formal anethama against the people talking nonsense and persecuted theirs leaders.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :