Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hasan el-askerî ve şiilik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Hasan el-Askerî gaybet inancının dönüm noktasında yer alan bir isimdir. Kişiliğinden çok kendisine yüklenmiş olan anlam ve imamet nazariyesinin yaşayan son temsilcisi olması açısından imamiyye Şiasında ayrı bir yeri olan el-Askeri makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Şii imamiyye isna aşeriyye kolunun onbirinci imamı olarak kabul edilen Hasan el-Askeri b. Ali en-Naki 8 Rebüvvülahir 232/ 2 Aralık 846 tarihinde Medine‟de doğdu. Hasan el-Askeri 260 Hicri 8 Rebüvvülevvel/2 Ocak 873‟te Samarra‟da Abbasi halifesi Mu‟temidin halifeliği sırasında öldü. Hasan el-Askeri ve Babasının o devirde Abbasi‟lerin hilafet merkezi olan Samarra‟ya getirilmeleri onların Şia ile olan irtibatını kontrol edip onların yakınlarını tanımaktı ve kontrol altında tutmaktı. Hasan el-Askerî,Mühtedî döneminde hapsedilmiştir. Hasan el-Askeri Samarra‟da oturmaya mecbur edildiğinden dolayı o dönemde faklı şehirlerde olan ilmi toplantılara ve tartışmalara katılmamıştır. İmamların isimleri değiştikçe fırkalara ayrılmada o kadar çok olmuştur. Şiîler çoğunlukla Kûfe, Bağdat, İran‟ın doğusu, Nisabur, Semerkand, Samarra, Tûs, Beyhak, Kum gibi şehirlerde bulunuyorlardı. Şianın yayılması imamlarıyla olan irtibatına bağlıdır. Bu irtibat, vekillerle sağlanmıştır. İmam ise göz hapsinde olduğundan vekillerle yazışarak irtibatını devam ettirmiştir. Gaybet fikrinin İmâmiyye tarafından benimsenmesi ve ardından bir inanç esası haline getirilmesine sebep olan başlıca olay imametin devam etmesi gerektiği ve Hasan el-Askerî‟nin, yerine herhangi birini vasiyet etmeden ölmesidir. Kıyamet gününe kadar devamının zorunlu olduğuna inanan Şiîler arasında imamet konusu daha da büyük önem kazanmıştır. Hasan el-Askerî‟den sonra imametin nasıl devam edeceği fırkalaşmalara neden olmuştur.

Özet İngilizce :

Hasan el-Askerî was a man who dedicated himself to fate and "gaybet" belief. This article is about a man who was the last emissary of mankind and even for all his titles he put them a side and called of the high Imam. Hasan el Askeri was the 11th Imam of Sii medhap and was born in 2 december 846 in medina. He died when Caliph of Abbasid Mu'temid. Hasan El-Askeri and his father brought to Samarra to check their relations with Sia and to get to know their relatives and to keep under control. Hasan El-Askeri was put into prison at the period of Muhtedi. Hasan El-Askeri was forced to live at Samara therefore he couldn't attend the religious meetings at the different cities. In time, with the different Imam names there were different group of followers. Sii people were living in cities such as Kufe, Bagdat, East of Iran, Nisabur, Semerkand, Samarra, Tus, Beyhak, and Kum. Spreading of Sii was directly related to its İmams‟. This relation was possible with the agents of nations who were contacted through letters. The idea of "GAYBET" was cleared to Imamiye by himself and that thought become an ideal. Reasons of this idea were the Imamet needed to continue and there wasn't any inheritor after him and he hadn‟t decided on one before his death. Sii's believe that this inheritance must continue until dooms day and therefore it has become very important. There was a big question remaining after Hasan el-Askeri . How should the Imamate continue? With this question there are still a lot of different groups about Imamate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :