Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hacı bektâş-ı veli’nin ulûhiyet anlayışı

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Allah'ı bilmek, tanımak ve tanıtmak, ancak onun isim, sıfat ve fiillerini incelemekle mümkün olabilir. Allah'a ait niteliklere ilahi sıfatlar denilmektedir.Ehl-i Sünnet kelamcıları gibi Hacı Bektaşı Veli de kendisinin ulûhiyet anlayışını ortaya koyarken Allah'ın bilinmesi gereken yönlerine temas eder. Bunlar Allah'ın zatı ya da varlığı, isimleri, sıfatları ve fiilleridir. Ona göre de bu yönlerin iyi bilinmesi Allah'ın tanınıp, bilinmesini kolaylaştıracaktır. Hacı Bektaş-i Veli, insanın Allah'ı bilişini, onun kendi nefsini bilmesiyle de ilişkilendirmektedir. Bu yaklaşıma göre Allah'ı bilmek, insanın kendini bilmesiyle başlamaktadır. Allah'ın bilinmesinde hareket noktası insandır. İnsanın benlik bilgisi Tanrı bilgisinin başlangıcı olmaktadır. Onun Tanrı'nın isim ve sıfatlardan olan Rahmân ve Rahîm'e yüklediği mana, kendisinden önce yaşamış İslam bilginlerinin anlayış biçimiyle örtüşmektedir. İslam kelamcılarının Allah anlayışlarına ilişkin olarak tartıştıkları konulardan birisi de Allah'ın inananlar tarafından görülüp görülemeyeceğidir. Hacı Bektaş-ı Veli Allahın rızasını kazanmış bireylerin Allah'ın cemalini görebileceği inancındadır. Bu anlayışıyla da onun Ehl-i Sünnet'in görüşünü paylaştığı ortaya çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

To know God, to recognize and promote, but his name, adjectives and verbs may be able to examine. Divine attributes of God are called adjectives.Hajji Bektash Wali, such as the Ahl al-Sunnah theologians in the divinity of his understanding of the fact that one should know the aspects of God's touch. These are the essence of Allah or the presence, names, adjectives and verbs. According to him, these aspects are also recognized and best known of God, make it easier to be known. Hajji Bektash Wali associates knowing God of man, knowing in his own soul. According to this approach, to know God, people begin to self-knowing. The starting point be known of God is human. The beginning of human self-knowledge is the knowledge of God. Names and adjectives of God and of His Most Gracious, Merciful loaded meaning, Islamic scholars who lived before him our thoughts and overlap. One of the issues discussed in relation to notions of Islamic theologians God is seen by those who believe in God is a matter of not seen. Hajji Bektash Wali believes winning approval of God that individuals can see God's face. This approach also appears to share his opinion of Ahl al-Sunnah.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :