Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fırat üniversitesi idkab öğrencilerinin din-felsefe ilişkisine yönelik görüşleri

Yazar kurumları :
Fırat Üniv. E. F., İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi1
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede din ve felsefe alanlarının birbirleriyle olan ilişkileri incelenmektedir. Düşünce tarihi incelendiğinde din ve felsefe arasındaki ilişkinin çok eski olduğu görülmektedir. Hem din hem de felsefenin tanımlanma çalışmalarına baktığımızda iki alan için de herkesin üzerinde anlaştığı bir tanımın olmadığı ifade edilebilir. Din, felsefeden öncedir ve din hakkında felsefi düşüncenin tam anlamıyla ne zaman başladığını söylemek kolay değildir. Din ve felsefe, zaman zaman iş birliği yapmış, zaman zaman da çatışmıştır. Felsefe için din, incelenecek konulardan biridir. Bu nedenle ikisi de karşılıklı olarak birbirlerine etki etmiştir. İslam kültürüne felsefenin girmesiyle birlikte Müslümanların ona karşı farklı tutumlar takındıkları, filozofların ise felsefe ile dini zaman zaman uzlaştırma yoluna giderek, bazen de karşı çıkarak orta bir yol tutmaya çalıştıkları görülmektedir. Özellikle Kindî, Farabi, İbn Rüşd ve Gazali bu çalışmaların öncüsü olmuş ve savundukları fikirler günümüzde de etkisini sürdürmüştür. Bu araştırmada günümüzde hem dini bilimler hem de felsefe dersleri alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin din -felsefe ilişkisine yönelik düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this article the relation between religion and philosophy is searched. If the blief history is investigated, it is seen that the relation between religion and philosophy is very ancient. There is no commen definition in both areas. When we look at the studies both of religion and philosophy. The religion comes before philosophy and it isn‟t easy to say when begins philosophical belief about religion. But sometimes religion and philosophy coopareted and sometimes they were in conflict. Religion is a subject that must be searched for philosophy. For this reason they affect each other. With the entering of philosophy in Islam culture, it is seen that Muslims had a different attitude, and philosophers want sometimes cooparete the religion and philosophy and sometimes they objected. So they wanted to balance both of them. Especially Kindî, Farabi, Gazali and İbn Rüşd are pioneer of these studies. And their thinkings still have effects. In this search it is investigated that the views of primary education religious cultur and moral knowledge teaching students who have philosophical and religious lessons.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :