Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dindarlığa yüklenen anlamlar: üniversite öğrencileri üzerine uygulamalı bir araştırma

Yazar kurumları :
S. D. Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşama ve hissetme yönüyle bireysel, tezahürleri açısından ise toplumsal bir olgu olan dindarlık, bireysel yönüyle sübjektif, sosyal yansımaları açısından ise objektif ve gözlenebilir bir karaktere sahiptir. Dindarlığın çeşitli faktörlerden etkilenmesi ve bu doğrultuda değişmesi ve şekillenmesi doğaldır. Görece bir kavram olan dindarlığa birbirinden çok değişik anlamlar yüklenebilir. Dolayısıyla dindarlığın sınırlarını tam olarak belirlemek ve tüm yönlerini kuşatacak bir yaklaşım sergilemek oldukça zordur. Her grubun veya kişinin dindarlık anlayışları farklı olabilir. Bu bağlamda Türk toplumunda da çok çeşitli dindarlık tiplerine rastlamak mümkündür. Makalemizin konusunu oluşturan "gençlik dindarlığı" da bu dindarlık tipleri içerisinde en belirgin olanlardandır. Türk gençliği ve özelde de üniversite gençliğinin dinî yönelim ve anlayışlarında, farklılaşan kişisel ve toplumsal şartlara göre bazı değişimler olması kaçınılmazdır. Ülkemizde yaşanan hızlı sosyal değişme ve gelişmeler Türk gençliğinin diğer hususlara olduğu gibi din veya dindarlık ile ilgili konulara da bakış açılarını önemli ölçüde etkilemiş ve dindarlıkla ilgili yeni algılar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda üniversite gençliğinin dindarlık anlayışları ve yöneldikleri dindarlık tipleri farklılaşmakta ve dindarlığa yükledikleri anlamlar değişiklik göstermektedir.

Özet İngilizce :

Piety, which is personal in terms of living and feeling and societal phenomenon in terms of its appearances, has an observable character that is subjective in terms of individual and objective in terms of social reflections. It is natural that piety is effected from different factors, and changes and forms accordingly. Many different meanings from each other can be ascribed to piety which is a relative notion. So, it is difficult to define exactly the boundaries of piety and to display an approach that would envelop in all its parts. The piety understanding of each group and person can be different. In this sense, it is possible to meet different piety types in Turkish society. "youth piety" that constitutes the theme of this essay is the clearest one among the other piety types. It is inevitable that some changes in religious understanding and tendency of Turkish youth, and in particular university youth, according to differentiating personal and societal conditions may occur. The rapid social change and developments happening in our country have greatly effected the standpoints of Turkish youth in subjects about religion and piety like in other points, and new perceptions about piety have emerged. In this context, the piety understanding of university youth and piety types that they head for become different and the meanings they ascribe to piety vary.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :