Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batı düşüncesinde ilahi hürriyet problemi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Tanrı'nın âlemi yaratma veya hiçbir şey yaratmama hürriyetine sahip olduğu iddiası, en mükemmel varlık olarak teist Tanrı anlayışını kabul eden teolojide merkezi bir yer tutmaktadır. Tanrı'nın hür bir yaratıcı olmasının temelinde yatan sebep, hürriyetin mükemmellik olduğu düşüncesidir. Ahlaki bir fâil olan insanın, seçme hürriyetine sahip olmakla diğer varlıklardan daha mükemmel olduğu kabul edilmektedir. O halde en mükemmel fâil olan Tanrı'nın, en mükemmel derecede seçme hürriyetine sahip olması bir zorunluluk olarak gözükmektedir. Buradan hareketle diyebiliriz ki, ilahi hürriyet problemi, zorunlu olarak her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve en iyi olan ezeli ve ebedi bir varlık olarak kabul edilen Tanrı kavramı ile ilgili bir meseledir.

Özet İngilizce :

The claim that God is free to create the universe or that He has freedom not to create anything keeps a central thought in theology. The reason that God is the free creator is that freedom is an perfection. The idea that human being is a moral agent and his being able to have the right to choose shows that he is more perfection than the other creators. Than, God's being the greatest agent and his being able to have most perfect freedom to choice arises as a necessity. We can say that the problem of divine freedom is a problem about the God concept that is understood as an eternal asset who is compulsorily omnipotent, omniscient and absolutely good.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :