Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basra ve kûfe arap dili ekollerinin âmiller özelinde ihtilafları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Fetih hareketleriyle birlikte İslam toprakları genişlemiş, farklı kültür ve milletten birçok kimse müslüman olup İslam toplumuna katılarak din dili olan Arapça'ya yönelmişlerdir. Bunun sonucunda Arapça lahn/yanlış okunma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durumu gören o dönemin alimleri de koruma amaçlı olarak Arapça'nın temel prensiplerini tespit etmek için çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Zamanla bu çalışmalar genişleyerek Arap dili bağlamında Basra ve Kûfe olmak üzere iki ana ekol oluşmuştur. Bu ekoller benimsedikleri metot ve ilkelere bağlı olarak birçok konuda ihtilafa düşmüşlerdir. Biz de bu makalede Arapça'nın omurgasını oluşturduğu düşüncesiyle, sözünü ettiğimiz dil ekollerinin âmillere ilişkin görüşlerini, delilleriyle birlikte ele alarak detaylı bir şekilde incelenmeye çalıştık.

Özet İngilizce :

With the movements of conquest and expansion of Islamic territory, many people from different cultures and civilizations became muslem and they chose Arabic as their religion language. As a result of this, Arabic faced being pronounced wrongly. The scholars of that time realized various studies to determine basic principles of Arabic. These studies expanded in the long run and formed two main schools one of which was the Basra and the other one was the Kûfe school. These schools had many controversies in lots of ways with the methods and principles they adopted. In this article, as they consist the basis of Arabic, we tried to study opinion of the effects of words of language schools in detail with their proofs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :