Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The nonlinear causality between the international capital flows and economic growth in turkey

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

The orthodox economic view regarding the relationship between the free international capital flows and economic growth is clear. Capital flows positively affect growth all around the world. That is, a causal relationship from capital flows to growth is assumed. However, recent empirical findings call the orthodox thinking into question since some authors reported no relationship between the international capital flows and growth and some other authors found causal relationship from growth to capital inflows. Finally, some truly shocking results such as negative relationship between capital inflows and growth are also reported. However, it is shown that a nonlinear relationship structure such as the regime-switching framework might allow for both negative- and positive-impact regimes of capital inflows on growth. Therefore, this paper had three aims. First aim was to find whether there exists any causal relationship between the capital flows and growth. Second aim was to investigate the direction possible causal relationship(s). Third aim was to check for possible nonlinearities in the possible causal relationship(s). We conducted a new nonparametric causality test which has the ability to capture nonlinear causalities on Turkish data. In conclusion, we reported that capital inflows Granger cause growth both linearly and nonlinearly. The causality relationship is unidirectional, i.e. runs only from capital inflows to growth but not the other way round. Hence, capital inflows and growth are not endogenous variables and growth is not a pull factor for international capital.

Özet İngilizce :

Serbest uluslararası sermaye hareketleri ile büyüme arasındaki ilişki hakkındaki yerleşik iktisadi görüş açıktır: Sermaye hareketleri dünyanın her yerinde büyümeyi olumlu etkiler. Yani sermaye hareketlerinden büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi varsayılır. Ancak bazı yazarlar uluslararası sermaye akımları ile büyüme arasında hiçbir ilişki raporlamadığı, başka bazı yazarlar ise büyümeden sermaye akımlarına doğru bir nedensellik saptadığı için yakın zamandaki ampirik bulgular bu yerleşik düşünüşü sorgulamaya açmaktadır. Nihayet, sermaye girişleri ile büyüme arasında olumsuz ilişki gibi bazı gerçekten şok edici sonuçlar da raporlanmıştır. Yine de rejim değişikliği gibi doğrusal olmayan bir yapının, sermaye girişlerinin büyüme üzerindeki etkisinin negatif ve pozitif olduğu farklı rejimlere izin verebileceği gösterilmiştir. Bu nedenle çalışmanın üç amacı vardır. İlk hedef, sermaye akımları ile büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığının bulunması. İkinci hedef, muhtemel nedensellik ilişkisinin(ya da ilişkilerinin) yönünün araştırılması. Üçüncü hedef, muhtemel nedensellik ilişkisinde (ya da ilişkilerinde) potansiyel doğrusal olmama durumlarının kontrol edilmesi. Türkiye verisi üzerinde doğrusal olmayan nedensellik ilişkilerini yakalama yeteneğine sahip yeni bir parametrik olmayan test uyguladık. Sonuç olarak, sermaye hareketlerinin büyümenin hem doğrusal hem de doğrusal olmayan Granger nedeni olduğunu raporladık. Bu nedensellik ilişkisi tek taraflıdır, yani sermaye girişlerinden büyümeye doğrudur ama tersi yönde gerçekleşmemektedir. Bu nedenle, Türkiye’de sermaye akımları ile büyüme içsel değişkenler değildir ve büyüme uluslararası sermaye için bir çekim faktörü değildir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :