Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde değişim yönetiminin finansal performans üzerine etkisi: elektrik sektörü üzerinde bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma dünyasının hızla değişen koşulları; ekonomik, sosyal ve kültürel unsurların da yardımıyla örgütsel yapılar ve yönetim tarzlarında sürekli hale gelen bir değişim yaratmaktadır. Sürekli değişim içinde olmak zorunda olan örgütlerde değişimin etkin yönetilmesi, işletmelerin devamlılığı açısından da önemli rol oynamaktadır. Bu gerçekler çerçevesinde çalışmanın amacı değişim yönetiminin, işletmenin içinde bulunduğu durumu anlatan önemli bir gösterge olan finansal performans üzerindeki etkileri irdelemektir. Bu amaçla Ankara, İzmir ve Marmara Bölgesinde, elektrik sektöründe faaliyette olan firmaları kapsayan bir anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

The rapidly changing conditions of the working life changes the organizational structures and managerial styles with the help of the economic, social and cultural inflences constantly. Because of that, managing the change effectively becomes important for firm survival. Within the framework of these facts, the aim of this study is to examine the effects of the change management on financial performance, which is one of the most important indicators of a firm's situation. To this end it has been performed a survey to the firms operating in electric sector from Ankara , İzmir and Marmara Region.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :