Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Faizsiz finansman bonosu sukuk ve türkiye uygulamaları

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

2000-2001 krizinin ardından uygulamaya geçen "Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı" Türk sermaye piyasasına önemli bir derinlik kazandırmıştır. Özellikle bankacılık alanında yaşanan gelişmeler, 2008 Dünya Finansal Krizinin en az zararla atlatılmasına neden olmuştur. Ekonomide meydana gelen değişim sonucunda, Türk bankacılık sektöründe aynı zamanda geleneksel bankacılık anlayışının yanında "İslami Pencere" olarak tanımlanan İslami bankaların açılmasına izin verilmiş ve faizsiz finansal araçları talep eden kesimlere yönelik alternatif yatırım araçları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu araçlardan hem dünyada hem de ülkemizde en yaygın olarak kullanılanı faizsiz bono dediğimiz "sukuk"tur. Ele alınan çalışmada yurtdışı ve yurtiçinde İslami bankacılığın gelişimi bağlamındaİslami yasaklar konusunda hassas düşünen kesimlerin elerindeki atıl fonu reel ekonomiye kazandırma noktasında çok önemli bir paya sahip olan sukuk irdelenmektedir. Ülke ekonomisi yararına düşünüldüğünde, sukuk işlemlerinin canlandırılması için hukuki açıdan doğru yapılandırılması ve vergi ayrıcalıklarının genişletilmesi, borsada işlem görmeye yönelik düzenlemelerin ve açıklayıcı tanıtımların yapılmasının bir zorunluluk haline geldiği gözlemlenmiştir.

Özet İngilizce :

After 2000-2001 economic crisis Turkey has started to implement "Program for Transition to Strong Economy" which has caused a significant depth for Turkish capital market. Especially the developments in the banking area provided Turkey overcome the 2008 World Financial Crisis with minimum damage. As a result of the change in economic system, besides the traditional banking approach, Islamic banks which were defined as "Islamic Window" was also allowed to be opened in Turkish banking sector and alternative investment instruments began to be developed for the non-interest financial instruments demanding sector. Among these non-interest financial instruments, both in global economy and in domestic economy the most commonly used instrument which is also called as non-interest bonds is "sukuk". In this study sukuk, which has a significant importance to transmit the idle money in the ownership of people who have sensitivity for the Islamic prohibitions to real economy is investigated in the context of the global and domestic development of the Islamic banking. Considering the benefit of the country's economy, for the revitalization of the sukuk transactions it is observed that correct legal configuration, expansion in the tax privileges, regulations for trading on the stock exchange and explanatory demonstrations has become a necessity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :