Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankalarda sabit getirili menkul kıymetlerin değerlemesi ve muhasebe uygulamaları

Yazar kurumları :
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Sabit getirili menkul kıymetler yatırımcılar tarafından rağbet gören ve günümüzde halen önemini koruyan finansal enstrümanlardır. Türkiye'de tüzel kişilik olarak bankalar kaynaklarının en büyük kısmını kredilerden sonra sabit getirili menkul kıymetlere özellikle de DİBS'lere plase etmektedirler. Mali tablolar açısından bakıldığında, bankaların aktifinde önemli bir paya sahip olan söz konusu kıymetlerle ilgili olarak, farklı değerleme yöntemleri kullanılmasının mali tablo sonuçlarını önemli ölçüde farklılaştırdığı söylenebilir. Finansal tabloların hazırlanma sürecinin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması, ulusal ve uluslararası yatırımcılar, kredi derecelendirme kuruluşları, BDDK, SPK ve vergi otoritesi gibi finansal tablo kullanıcıları açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmada, sabit getirili menkul kıymetlerin değerlemesi ve muhasebe uygulamaları ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar çerçevesinde ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Fixed income securities are the financial instruments which are highly demanded by investors and still important at present. After credits, Banks as legal personalities in Turkey, place the greatest part of their resources to fixed income securities, in particular Government Domestic Debt Instruments. From the stand point of financial statements, it can be said that using different evaluation methods in relation to the said instruments which constitute the important part of the assets of the banks differentiates the results of the financial statements to a considerable extent. The completion of process of preparing a complete and accurate financial statements are important for users of the said statements like national and international investors, credit rating institutions, Banking Regulation and Supervision Agency, Capital Market Board, and tax authorities. Therefore, in this study, evaluation and accounting applications of fixed income securities are discussed within the framework of national legislation and international standards.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :