Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 531

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetim bilişim sistemleri kullanma düzeyi ve işletme başarımı: imkb’de işlem gören işletmeler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi,İ.İ.B.F., İşletme Bölümü1, Dr., Burç Üniversitesi, Bosna2
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) kullanma düzeyi ile işletme başarımı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada işletmelerin başarımı iflas riskine göre belirlenmiştir. İflas riskinin ölçümü için Altman Z testi (Z Score) kullanılmıştır. Çalışmada YBS kavramı bilgisayar destekli bilgi sistemleri kavramı ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Araştırma YBS’nin etkin kullanımının işletmenin başarımını arttıracağı şeklindeki ampirik olarak sınanarak kanıtlanan görüşlere dayandırılmaktadır. Çalışmada “yönetsel işlerde YBS kullanımı arttıkça iflas riski azalır” önermesini sınamak temel amaçtır. Araştırmada temel olarak iflas riski düşük ve yüksek olan işletmelerin YBS kullanımı konusundaki durumlarının belirlenmesine odaklanılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to research relations between the application of MIS and business performance. The business performance is determined by bankruptcy risk in this study. In order to measure bankruptcy risk, Altman Z score was used. In this study, the term of MIS is used synomymous with computer based information systems. The study is based on fact that the efficient application of MIS impoves business performance which is emprically tested earlier. In this study the main purpose is to test “the increasing application of MIS in the managerial task decreases bankruptcy risk” proposition. Basically this research focuses on determining the situation of the businesses, about the application of MIS, which have low bankruptcy risk and high bankruptcy risk.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :