Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 555

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yolsuzluğun ölçülmesi sorunu ve opasite endeksi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Negatif dışsallıklar yayan kamusal bir kötülük olarak nitelendirilen yolsuzluk kamu ekonomisinin inceleme alanına girmektedir. Yolsuzluğun bir ülkedeki gelişimini inceleyip diğer ülkelerle karşılaştırma yapabilmek için yolsuzluğun ölçülmesi gereklidir. Bu durum yolsuzluğun sebep ve sonuçlarının tespiti bakımından da önemlidir. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı yolsuzluğu ölçmek kolay değildir. Bu bakımdan çeşitli ulusal/uluslar arası kuruluş ve dernekler tarafından yolsuzluk endeksleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada da bu endekslerden biri olan “Opasite Endeksi” incelenmiştir. Pricewaterhouse Coopers’in organizasyonu ile gerçekleştirilen opasite endeksi saydam olmama durumunda işletme ve yatırım maliyetlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Opasite endeksi ile bu endeksin diğer göstergelerle (kişi başına GSYİH, sermayeye erişebilirlik, doğrudan yabancı yatırım vs.) ilişkilerini ifade etmek amacıyla yapılan analizler göstermektedir ki saydam olmama durumu, yatırımcıların ve bir ülkede iş yapmak isteyenlerin kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Artan opasite seviyesi yatırımcılar için iş yapmanın maliyetini arttırtmaktadır.

Özet İngilizce :

Corruption which spreads negative externalities and is labeled as public bad is investigated in the area of public economics. To investigate the development of corruption in a country and to compare it with the other countries, measuring of corruption is necessary. But, it isn’t easy to measure corruption because of the different reasons. In this regard, corruption indexes are developed by different national/international institutions and organizations. Opasite Index which is one of these indexes is investigated in this paper. Opasite Index generated by the organization of Pricewaterhouse Coopers aims to measure the costs of management and investment in the situation of opaqueness. The opacity index and the analyses which explain its relations with the other indicators (per capital income, capital access, direct foreign capital investment etc.) show that the situation of opaqueness affects negatively to the decisions of foreign investors and entrepreneurs. Increasing opacity index also increase the cost of transact business for investors. Keywords: Measuring

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :