Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 550

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yoksul ülkelerde dış borçların sürdürülebilirliği ve uluslararası girişimler: ağır borç yükü altındaki yoksul ülkeler (hipc) inisiyati

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ’ler) için borç yükünü hafifletme ve sürdürülebilir borç yönetimi konuları uluslararası platformda çeşitli düzeylerde ele alınmaktadır. Özelikle en düşük gelir grubunda yer alan Üçüncü Dünya Ülkeleri için bu bağlamda en önemli girişim IMF ve Dünya Bankası tarafından 1996 yılında uygulamaya konulan Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler (HIPC) İnisiyatifidir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu inisiyatif bağlamında alt gelir grubundaki ülkelerde dış borçlar ve borç yönetimi konusunun değerlendirilmesidir. Elde edilen bulgulara göre, halihazırda 40 ülkeyi kapsayan söz konusu İnisiyatifin uygulandığı ülkelerde başarılı sonuçlar verdiği, bu ülkelerin borç yükünün hafifletilmesinde önemli rol oynadığı söylenebilir. Fakat söz konusu ülkeler için politik ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi uzun vadeli bir sorun olarak varlığını hâlâ sürdürmektedir. Bu nedenle, dış borçların yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir düzeylerde tutulmasına dönük mekanizmaların iyileştirilmesi yönünde çok güçlü çabalara ihtiyaç vardır.

Özet İngilizce :

Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ’ler) için borç yükünü hafifletme ve sürdürülebilir borç yönetimi konuları uluslararası platformda çeşitli düzeylerde ele alınmaktadır. Özelikle en düşük gelir grubunda yer alan Üçüncü Dünya Ülkeleri için bu bağlamda en önemli girişim IMF ve Dünya Bankası tarafından 1996 yılında uygulamaya konulan Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler (HIPC) İnisiyatifidir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu inisiyatif bağlamında alt gelir grubundaki ülkelerde dış borçlar ve borç yönetimi konusunun değerlendirilmesidir. Elde edilen bulgulara göre, halihazırda 40 ülkeyi kapsayan söz konusu İnisiyatifin uygulandığı ülkelerde başarılı sonuçlar verdiği, bu ülkelerin borç yükünün hafifletilmesinde önemli rol oynadığı söylenebilir. Fakat söz konusu ülkeler için politik ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi uzun vadeli bir sorun olarak varlığını hâlâ sürdürmektedir. Bu nedenle, dış borçların yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir düzeylerde tutulmasına dönük mekanizmaların iyileştirilmesi yönünde çok güçlü çabalara ihtiyaç vardır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :