Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 553

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeşil pazarlama kapsamında üniversite öğrencilerinin çevreye duyarlı ürünleri kullanma eğilimlerinin belirlenmesi: karadeniz teknik üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevre bilincini ve çevreye duyarlı ürünleri kullanma eğilimlerini belirlemek amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez kampüsündeki değişik fakülte, bölüm ve sınıflarında öğrenim gören 609 üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Bireylerin demografik özellikleri ile çevre bilinci ve çevreye duyarlı ürün bilinci arasında istatistiki açıdan ilişki olup olmadığının analizinde Ki-Kare bağımsızlık testi uygulanmış ve ayrıca Likert ölçekli sorular için Faktör Analizi ile soruların gruplama biçimleri araştırılmıştır. Çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevreye bilinçli ve çevre dostu ürünleri kullanmaya duyarlı oldukları sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, a questionnaire has been administered at the Black Sea Technical University campus with 609 university students studying in various faculties, departments and classrooms in order to find out about the university students’ environmental awareness and tendency to use environmentally sensitive products. A Chi-square test was applied to analyze whether there is a relationship between the individuals’ demographic characteristics and environmental awareness and environmentally sensitive product awareness and in addition, for Likert scale questions the grouping of the questions was analyzed with Factor Analysis. As a conclusion, it was found that the university students are environmentally aware and sensitive to use environmentally friendly products.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :