Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 541

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni anayasacılık ve dünya yüzündeki eşitsizliklerin anayasallaştırılması

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada giderek artan eşitsizlikler, güven ortamının kalmayışı, sosyal çarpıklıklar siyasetin gelişmekte olan yeni dünya düzeni doğrultusunda yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu yeniden tanımlamanın bir bölümü yeni bir yapısallaşmanın gelişimini ihtiva etmektedir. Yeni anayasacılık da yeni dünya düzeninin oluşturulmasının ve sürdürülmesinin önemli bir parçasıdır. Yeni anayasacılık politik ekonomi üzerinde temel unsurların demokratik kontrolünü nerdeyse imkansız hale getirmekte ve bu duruma bir kilit vurarak gelecek yönetimlerin bu kilidi açabilmesini engellemektedir. Gill’in deyimiyle bu yeni anayasacılık yoluyla tepeden inme küreselleşmedir. Bu küreselleştirmeye ise tabandan milliyetçiler ve muhafazakarlar gibi çeşitli kesimlerden tepki gelmekte ve giderek yoğunlaşan karşı çıkışlar olmaktadır. Bu makalede insanlar arasındaki eşitsizliklerin-bilhassa ekonomik eşitsizliklerin – yeni anayasacılık yoluyla nasıl anayasal hale getirildiği ve olası muhalefetlerin önüne geçmeyi nasıl başarabileceği incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Inequalities which are increasing day by day, social dislocations and human insecurity have coincied with a redefinition of the political in the emerging world order. Part of this redefinition involves the emergence of new constitutionalism. New Constitutionalism limits democratic control over central elements of economic policy and regulation by locking in future governments to liberal frameworks of accumulation premised on freedom of enterprise. With Gill’s words this is globalization through new constitutionalism. And against this globalization new movements as nationalists, conservaties arise and these movements day to day are increasing.In this article how inequlaties among humans are being constitunal through new constitutionalism and how can be successful against potential oppositional movements is analysed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :