Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 537

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırımcıların psikolojik önyargıları: imkb üzerine ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Hisse senedi getirilerinin tahmin edilebilirliği, finans çevrelerinde en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Ekonomi ve finans teorilerinin çoğu, insanların yatırım kararlarını vermeden önce, mevcut tüm bilgiyi rasyonel olarak ve doğru bir şekilde hesaba kattığı fikrine dayanmaktadır. Son yıllarda, finans üzerine çalışan akademisyenler geleneksel finans modellerinin piyasalarda olup biteni açıklamada yetersiz kaldığını düşünerek ekonomi haricindeki diğer sosyal bilimlere özellikle de psikoloji alanına yönelmişlerdir. İlk defa Kahneman tarafından yapılan ekonomi ve finans ile psikoloji disiplinlerini birleştiren çalışmalara davranışsal finans denmiştir. Bu çalışmanın amacı, davranışsal finans literatürü hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, İMKB bireysel yatırımcı profilini ve davranışlarını belirlemeye yöneliktir. Çalışmada öncelikle psikolojik önyargılar açıklanmakta ardından İMKB bireysel yatırımcısı irdelenmektedir.

Özet İngilizce :

Estimation of common stock returns is the most researching study subject in finance. Most of the economic and finance theories claims that people use whole exist data rationally and directly before the invesment decision. In recent years academicians who study on financial models believe that it is not enough to clarify financial occasions by traditional financial models, therefore, other social studies Become much more important such as psychology. Combining of two diciplinearies, economy-finance and psychology diciplinearies have studied by Kahneman firstly that called as behavioural finance. The aim of this study to give information basicly about behavioural financal literature, afterwards, to get determination on İMKB individual investor's profile and behaviours. At the beginning of the study psychological bias has explained, and then researcing about İMKB individual investors has expressed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :