Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 544

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Verimlilik davranışı: şevkli işgören olmak

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Çalışma Ekon. ve End. İliş. Bl.1
Görüntülenme :
1232
DOI :
Özet Türkçe :

Makalenin amacı, verimlilik üzerinde işgören şevkinin etkisini incelemektir. Verimliliğin artırılmasında işletmelerin insan kaynakları büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, motivasyonun verimlilik üzerinde önemli bir faktör olduğu her zaman kabul edilmiştir. İşgören şevki, üç anahtar ihtiyacın (adil davranma, başarma ve arkadaşlık) karşılanmasından kaynaklanan işgörenin yüksek moral durumudur. Şevkli işgören, işletmeler açısından büyük rekabet avantajı sağlar. Bu nedenle, örgütler işlerine, işletmesine ve iş arkadaşlarına şevk ile yaklaşan işgörenlere sahip olmayı isterler. Sonuç olarak, işletmeler işgören şevki ve verimlilik arasındaki ilişkiye önem vermelidir.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to examine the effect of employee enthusiasm on productivity. The organization’s human resources have a great importance to improve productivity. In this sense, motivation has always been recognized as an important factor in productivity. Employee enthusiasm is a state of high employee morale that derives from satisfying the three key needs (fair treatment, achievement and camaraderie) of workers. The enthusiastic employee provides enormous competitive advantages for companies. For this reason, organizations would want to have employees who display that level of enthusiasm for their jobs, their company and their colleagues. As result of, companies should give attention the relationship between employee enthusiasm and productivity.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :