Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 530

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Veri madenciliğinde kümeleme teknikleri ile ortaöğretim öğrencilerinde şiddet eğiliminin tespiti üzerine bir analiz

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Böl. İstatistik Anabilim Dalı1, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Böl. İstatistik Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, veri madenciliğinde önemli bir yere sahip olan kümeleme teknikleri tanıtılarak; İstanbul’da öğrenim gören 3468 ortaöğretim öğrencisinden elde edilen verilerle, öğrenciler şiddet eğilimlerine göre gruplandırılmaya ve bu eğilime yol açan sebepler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın kısıtlarına uyan merkeze dayalı bölümleyici ve hiyerarşik kümeleme tekniklerinden; k-ortalama, iki aşamalı kümeleme ve CLARA yaklaşımları ile elde edilen kümelenmeler karşılaştırılarak, bu tekniklerin üstün ve zayıf yönleri incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The selection of the most appropriate clustering technique in data mining depends on the structure of data set and the purpose of the study. Within the scope of this study, the tendency of students towards violence and the reasons causing this tendency were tried to be revealed with the use of data obtained from 3468 students at the secondary schools in Istanbul. Of the clustering techniques that were compatible with the constraints of the study, the ones obtained by the k-means, two-step and CLARA approaches were compared to each other and the strengths and weaknesses of each technique were revealed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :