Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 536

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi bilincine sahip bireylerin vergi kaçakçılığı suçu algılaması: işletme ve maliye akademisyenleri üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, vergi bilincine sahip olan bireylerin vergi kaçakçılığı suçunu algılama biçimlerini, demografik değişkenler dikkate alınarak, tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın veri setini 153 işletme ve maliye akademisyenine uygulanan anket sonuçları oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın hangi grubun test sonuçlarından kaynaklandığını belirlemek için ise, Çoklu Karşılaştırma Testi (Tukey testi) kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde vergi kaçakçılığı suçunun ciddiyet bakımından algılanış biçiminde ve düzeyinde eğitim, yaş, gelir düzeyi ve ev sahipliği değişkenlerinin önemli etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinin ise herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate perceptions of tax evasion as a crime by individuals, who have the tax awareness, putting to use demographic variables. The data set of the study was obtained from the survey applied to 153 business and public finance academics. One-sample t-test and one-way ANOVA methods were used for data analysis. In addition to that, The Multiple Comparison Tests (Tukey Test) were applied to find out reasons and source of significant differences comes from test result of groups. The findings reveal that education level, age, income level and home ownership are most significant variables in terms of ways and levels of seriousness of tax evasion. Nevertheless, marital status and sex had no significant statistical effect.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :