Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 49 , Sayı 564

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası vergi kayıp ve kaçakları, sonuçları ve gelişmekte olan ülkeler bakımından vergi rekabeti

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
650
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme süreci ile birlikte vergilendirme alanında birçok değişim meydana gelmiştir. Bu değişimler, ülkelerin diğer ülkelerden bağımsız olarak vergi politikalarını belirleme yetkilerinin sınırlanmasına yol açmıştır. Ticaret önündeki engellerin kalkması ve sermaye piyasalarının serbestleşmesi ile ülkeler arasındaki vergisel avantajlardan yararlanmak isteyen sermayenin mobilitesi artmıştır. Küreselleşme, ülkeler için yeni fırsatlar sunmakla birlikte vergiden kaçınma ve vergi kaçırma açısından da yeni yollar açmıştır. Bu çalışmada uluslararası vergilendirme sorunları içinde yer alan transfer fiyatlandırması, vergi cennetleri, e-ticaret, sıcak para hareketleri, vergi rekabeti gibi uygulamaların yol açtığı vergi kayıp ve kaçakları incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Many changes occurred in the area of taxation together with the the process of globalization. These changes has led to limitation of the countries authority to determine their tax policies independently from the other countries. With the removal of trade barriers and the liberalization of capital markets; the mobility of capital that want to benefit the tax advantages between the countries, increased. Globalization has presented new opportunities but it also has created new ways of tax avoidance and evasion. In this study, tax losses and tax evasions that are caused by applications such as the transfer pricing, tax havens, e-commerce, the hot money flows and tax competition which take place in the international taxation problems has been investigated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :