Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 558

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin cari işlemler bilançosu açığı üzerinde enerji ithalatı ve iktisadi büyümenin etkisi: 2003– 2010 dönemi üzerine bir analiz

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde Türkiye ekonomisinde 2008 küresel ekonomik krizinin olumsuz etkilerinin atlatıldığı noktasında genel bir uzlaşı bulunmaktadır. Ancak, işsizliğin azalması, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının yükselmesi ve ekonomik büyüme sürecine yeniden girilmesi gibi olumlu makro ekonomik göstergelere rağmen cari işlemler bilançosu açıklarının artması, Türkiye ekonomisinin pozitif görünümünü bozmaktadır. Cari işlemler bilançosunun açıklarının belirleyicileri arasında, büyüme oranları, döviz kurunun değerlenmesi, yüksek dış borç düzeyi, tasarruf-yatırım dengesizliği, bütçe açıkları ve enerji ithalatı gibi birçok faktör belirtilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de 2003–2010 döneminde iktisadi büyüme ile enerji ithalatının cari işlemler bilançosu açıkları üzerindeki etkisi belirtilen döneme ait çeyrek yıllık veriler itibarıyla analiz edilmiştir. Türkiye'nin enerji ithalatı bağlamında fasıllar itibarıyla harmonize sistem dış ticaret sınıflamasına göre 27 nolu fasıl (mineral yakıt ve yağlar) kullanılmıştır. Çalışmada cari işlemler bilançosu açıkları ile iktisadi büyüme ve enerji ithalatı arasında negatif ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Today, it has been a generally consensus that remained behind on negative effects of 2008 global crisis in Turkish economy. Although positive macroeconomic indicators, such as declining unemployment, rising industrial production, increasing capacity utilization rate and economic growth, current account deficits of Turkey was disrupting positively view of Turkish economy. Among the determinants of current account deficits are noted many factors such as growth rates, exchange rate appreciation, high external debt level, savings-investment imbalance, budget deficits and energy import. In this study, using quarterly-annual data, effects of economic growth and energy import on the current account deficits of Turkey analyzed for 2003-2010 periods. As Turkey's energy import (according to the foreign trade classification by harmonized system) chapter 27 (mineral fuels and mineral oils) has been evaluated. In this study, a negative relationship was found that between current account deficits with economic growth and energy import.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :