Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 530

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yerel yönetim reformunun mali boyutu: kavramsal bir analiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle son 25–30 yıllık süreçte yerel yönetimlerde reform yapılması düşüncesi, sadece Türkiye’de değil dünyada tartışma konusu olmuş bir konudur. Reform tartışmalarında öne çıkan noktalar, yerel yönetimlerin mali ve idari konularda kendi başlarına karar alıp uygulayabilecekleri bir özerklik yapısının oluşturulmasıdır. Bu bağlamda reformun kavramsal alt yapısı konusunda “mali yerelleşme(mali desantralizasyon)”, “mali özerklik”, “subsidiarite” kavramları üzerinde durulmaktadır. Türkiye’de reform süreci 2000 yılından itibaren hızlanmıştır. Süreç hala devam etmektedir. Reformun mali boyutu konusunda mali desantralizasyon kavramı öne çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

Reform in local administration has been one of the popular issues in last decades not only in Turkey but also in the world. Reforms undertaken in various countries aimed to achieve a fiscal and administrative autonomy for local bodies. This article deals with theoretical framework of local reform through an analysis of “local decentralisation”, “local autonomy” and “subsidiarity”. The reform process in Turkey has been taken into consideration as well. An analysis of the reform process reveals that the ongoing Turkish reform is likely to end in local decentralisation rather than local autonomy.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :