Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 547

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yaşanan kasım 2000 ve şubat 2001 krizlerinin bankacılık sektörü üzerindeki etkisinin değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkeleri krize götüren ekonomik dengesizlikler arasında; cari işlemler açığı, dış ticaret bilançosu açığı, yüksek enflasyon, kur politikaları, ulusal paranın aşırı değerlenmesi, kamu finansman açığı gibi makro ekonomik nedenler sayılabilir. Bunlara, bankacılık sektörünün gelişmemesi, sermaye yetersizlikleri sonucu yabancı sermaye yatırımlarının; özellikle portföy ve kısa vadeli sermaye hareketlerinin olumsuz etkisi de eklenebilir. 1980’den sonra küreselleşme ve finansal serbestleşme dünyada hızla yayılmaya başlamış sermaye hareketlerinde önemli dalgalanmalar yaşanmıştır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde; makroekonomik dengesizlikler sonucu reel krizler, finansal entegrasyon sürecinin etkisiyle de finansal krizler yaşanmaktadır. Türkiye ekonomisinde varolan sorunlar yaşanan ekonomik krizlerle birlikte derinleşmiştir. 24 Ocak 1980 Kararları sonrasında Türk bankacılık sektörü hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Özellikle Türkiye’de Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinde zayıf olan bankacılık sektörü büyük zarar görmüştür. Bu çalışmada Türkiye’de yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin bankacılık sektörü ile yakından ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanında Türkiye’de yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin nedenleri ve krizin çözümü için alınan tedbirlerin neler olduğu ortaya konmuştur. Ülkelerin bankacılık krizi yaşamaması ve güçlü bir ekonomiye sahip olması için neler yapması gerektigi açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Among the economical imbalances which push countries toward economical crises, macro economic reasons such as foreign trade balance deficit, macro economic current account deficit, high inflation, exchange rate policies, excessive revaluation of the national currency can be considered. In addition, underdevelopment of the banking sector and negative impact of foreign capital investments, especially portfolio and short term investments as a result of capital insufficiency can also taken into account. Globalization and financial liberalization have been spread over the world after 1980 and there has been a significant fluctuation on capital movement. In recent years, reel crises caused by macroeconomic imbalances and fiscal imbalances under the impact of financial integration process have been taking place both in our country and the world. Turkey’s existing economic problems has deepen because of these financial crises. After the stabilization programmed of January 24, 1980 Turkish banking sector come into a rapid change process. In Turkey, especially weak banking sector has significantly damaged with November 2000 and February 2001 financial crisis. In the study, it is founded that there is a strong correlation between banking sector and November 2000 and February 2001 crisis. Also it is exposed that what have been the reasons and prior indications of the November 2000 and February 2001 crises experienced in Turkey and the precautions taken so as to eradicate those. It is tried to explain what the countries should do in order not to live a banking crises and to have a strong economy.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :