Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 552

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de savunma ve kamu düzeni - güvenlik hizmetlerinin geleneksellik endekslerinin hesaplanması

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora öğrenci2
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma dışsallık yaratan savunma ve kamu düzeni-güvenlik hizmetlerinin geleneksellik yapılarının incelenmesi amacını taşımaktadır. Hizmetlerin geleneksellik yapısı, Türkiye bütçesinden ayrılan harcama değerlerindeki kararlılıklarına göre incelenmektedir. Gözlemlenen dönemde harcama değerlerinde düzenli olarak artış veya azalış gösteren hizmetler, geleneksel yapıya sahip olmaktadır. Gözlemlenen dönemde harcama değerlerinde değişiklikler gösteren hizmetler ise, gelenekselleşen veya geleneksellikten uzaklaşan yapıya sahip olmaktadır. Çalışmada Türkiye bütçesinde yer alan kamu harcamalarından savunma ve kamu düzeni-güvenlik hizmetleri, dışsallık yaratan hizmetler olduğundan, bu hizmetlerin geleneksellik yapıları incelenmiştir. Bu amaçla savunma ve kamu düzeni-güvenlik hizmetlerine ait alt hizmetlerinin 2004 ve 2010 yılları arası harcama değerleri elde edilmiş ve bu harcama değerlerine göre tüm hizmetlerin, birikimli harcama deneyim endeksleri hesaplanmıştır. Hesaplanan birikimli harcama deneyim endekslerine göre, tüm hizmetlerin birikimli harcama deneyim fonksiyonları oluşturulmuştur. Oluşturulan birikimli harcama deneyim fonksiyonları ve geleneksellik endeksleri yardımıyla, dışsallık yaratan söz konusu hizmetlerin ve alt hizmetlerinin geleneksellik yapıları incelenmiştir. Söz konusu hizmetler harcama yapılarına göre değerlendirildiğinde, çoğunlukla gelenekselliğini koruyan hizmetler olarak bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to examine the traditionality structures of defense and public order-security services that create externality. Traditionality structure of services is examined according to the commitment of expenditure values which are allocated in Turkey’s budget structure. During the observed period the services which increase or decrease regularly in the expenditure values show a traditional structure. The services showing the change of expenditure values at the observed period has a structure getting traditonal or moving away from traditionality. Since defense and public order-security expenditures create externality, this study aims to analyze traditionality of these expenditures in Turkish budget. In order to do that, data regarding defense and public order-security expenditures have been collected and expenditure experience index has been calculated. Using expenditure experience index, expenditure experience functions have been constructed for all the sub-sectors of the defense and public order-security services. With the help of those expenditure experience functions and traditionality index, the structure of mentioned services creating externality have been analyzed in a detailed way. The results showed that both services, including most of the sub-services, preserve their traditional structures in Turkish budgetary system.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :