Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 549

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sağlık piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi gereği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü1, Sosyal Güvenlik Kurumu Kocatepe Sağlık Merkez Müdürü2, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü3
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de, 1990’lardan itibaren gerçekleştirilen reformlar sonucunda sağlık harcamaları artış göstermiştir. Bu artışa bağlı olarak sağlık harcamalarının finansmanı sorunu ortaya çıkmıştır. Pek çok ülkede sağlık harcamalarının bütçe üzerindeki yükü hafifletilmeye çalışılmaktadır. Ülkeler sağlık harcamalarının kontrol edilmesi ve azaltılması yönünde politika üretmeye çalışmaktadırlar. Bu bağlamda piyasanın düzenlenmesi ve denetimi bir çözüm önerisi olarak düşünülebilir. Söz konusu düzenleme ve denetim, fiyat odaklı olabileceği gibi talep veya kalite odaklı da olabilir. Sağlık sektöründe talep kontrolü yerine maliyet kısıtlaması yoluyla hem hizmet sunucuları ve hem de ilaçlar üzerinde bir fiyat kontrolünün uygulanması tercih edilmektedir. Sektörde fiyatların mali sürdürülebilirliğini sağlayacak bir düzenleme politikasıyla birlikte hizmet kalitesinin de düşürülmemesi, politika üretenlerin tek başlarına uygulayabilecekleri bir süreç değildir. Türk Sağlık Piyasasında, düzenleyici ve denetleyici bir kuruma olan ihtiyaç, Sağlık Piyasasını Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SPDDK) adı altında oluşturulacak bir otoriteyi gerekli kılmaktadır.

Özet İngilizce :

In Turkey, healthcare spending increased as a result of reforms carried out since the early 1990s. The funding issue, depending on this increase in healthcare spending has emerged. Many countries are trying to lighten the burden of healthcare expenditure on the budget. Countries are trying to produce policies to control and to reduce healthcare spending. In this setting market regulation and supervision can be considered as a solution. Such regulation and supervision, as well as price focused or can be focused on demand or quality. The implementation of a price control is preferred on both healthcare servers and drugs by cost restriction strategies rather than demand control in the healthcare sector. Securing sustainable price stability and not reduce the quality of healthcare services by a regulation policy is not an administrative process that the policy makers apply alone. The requirement of regulatory and supervisory agency on Turkish Healthcare Market is forced to establish an agency under the name of Healthcare Market Regulation and Supervision Agency (HMRSA).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :