Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 554

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de özelleştirme uygulaması: özelleştirilen şirketlerin özelleştirme öncesi ve sonrası karşılaştırmalı analizi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, Maliye Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararlarından beri kapsamlı bir özelleştirme programı uygulanmaktadır. Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesinin son yıllarda özel bir ivme kazanmış olması dolayısıyla, geçmiş özelleştirme uygulamalarının sonuçlarının incelenmesi önemli ve yararlıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de özelleştirilen bazı firmaların, özelleştirme öncesi ve sonrası istihdam, toplam üretim, kişi başına düşen üretim, satış gelirleri ve kâr/zarar gibi bazı verileri karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, genel olarak, incelenen firmalarda özelleştirmenin istihdam üzerinde olumsuz etkide bulunduğu; toplam üretim, kişi başına düşen üretim ve satış gelirleri açısından olumlu katkı yaptığı; kâr/zarar düzeyi açısından ise yeterli veri olmamasına da bağlı olarak net bir sonucun çıkmadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Turkey has been implementing a sweeping privatization program since January 24, 1980. Because the privatization of state-owned enterprises in Turkey has gained a special momentum in recent years, it is important and helpful to analyze the consequences of past privatization. In this paper, we make an analysis of the pre- and post-privatization performances of privatized Turkish firms using indicators such as employment, total and per capita output, revenues, and profits. We find that, overall, past privatizations had a negative effect on employment and a positive effect on total and per capita output and revenues. There is no conclusive finding as to the effect of privatization on profits, which may be a result of incomplete data.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :