Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 544

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de mevduat bankalarının teknik ve maliyet etkinliği (2003-2007)

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Bankaların temel işlevlerinden biri piyasalara fon tedarik etmektir. Bu nedenle bankaların etkin çalışmaları son derece önemlidir. Ancak bankaların etkin çalışması, tek başına yeterli olmamaktadır. Çünkü teknik olarak etkin çalışan bir banka maliyet etkinliğini sağlamamış olabilir. Bilindiği üzere maliyet etkinliği teknik etkinliğin ötesinde bir öneme sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının teknik ve maliyet etkinlikleri analiz edilmiştir. Nispeten teknik olarak daha etkin olan bankaların maliyet bakımından etkinlik değerlerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca maliyet etkinsizliğine yol açan faktörler ise yeterince emek istihdamının sağlanmamış olması, buna karşı mevduatların yüksek maliyetlerle toplanması olarak tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

One of the basic functions of banks is to supply funds to the markets. Therefore, it is extremely important for banks to operate efficiently. However, efficient operations of banks are not sufficient alone because a technically efficient bank may not provide the cost-efficiency. It is known that cost-efficiency is much more important than technical efficiency. In this study, the operations of deposit banks in Turkey have been analyzed in terms of technical and cost-efficiency. Relatively more technically efficient banks have less cost-efficiency. In addition, the factors leading to cost-inefficiency are determined as the insufficient labor employment and the high cost of collected deposits.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :