Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 543

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ilköğretimde başarıy ıetkileyen faktörler: bir sıralı lojit yaklaşımı

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ekonomik, sosyal ve bireysel faktörlerin ilköğretim öğrencilerinin OKS (Ortaöğretim Kurumları Sınavı) sınavındaki başarılarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın veri kaynağını, Bandırma’da OKS sınavına girmiş ve 9. sınıfa devam eden öğrencilere uygulanan anket oluşturmaktadır. Anketten elde edilen veriler kullanılarak sıralı lojit yöntemi ile tahminler yapılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki, sınava giren öğrencilerin ailelerinin eğitim ve gelir düzeyi öğrencilerin OKS sınavında başarılı olma olasılığını etkileyen en önemli faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra kitap okuma alışkanlığı, planlı çalışma alışkanlığı, dershane gitme gibi faktörlerin başarı üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu faktörlerde iyileşmeye yönelik politikalar öğrencilerin başarısını ve dolayısıyla beşeri sermaye verimliliğini makro seviyede artıracaktır

Özet İngilizce :

This paper investigates the effects of social, invididual and economic factors on the scores of OKS (High School Entrance Exam). Data sources come from a survey which is conducted in the city of Bandırma over the students who are at the 9th grade. An ordered logit model is applied to the data and estimations are calculated. The results show that families’ income and education levels are important factor that affects positively the OKS scores. Besides, habituation of well planned study, habituation of reading books and private courses are also found to be important factors. Policies toward the improvement in these factors would increase success of students and so productivity of human capital at macro level.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :