Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 538

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de enerji verimliliği çalışmalarının kriz dönemleri açısından irdelenmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1 Milli Eğitim Bakanlığı2, Sakarya Üniversitesi3
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Kriz dönemlerinde; işletmelerin iflası, artan işsizlik, yükselen faiz oranları gibi sebeplerle toplumlarda ciddi sosyal ve ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. Küreselleşen piyasalar sebebiyle bir ülkeden diğerine sıçrayabilen ve ciddi üretim kayıplarına sebep olan krizlerden çıkış çoğu kez birkaç yılı almaktadır. Toplum genelinde finansal darboğaza neden olan söz konusu dönemlerde tasarrufun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 1970'lerde yaşanan petrol krizinden sonra fark edilen enerji tasarrufu, enerji verimliliği gibi kavramlar da yukarıda ifade edilen sorunlarla ilişkili görülmektedir. Zira büyüyen ekonomiler için daha fazla enerji ihtiyacı duyulmakta, artan enerji talebi ise daha fazla ithalat ve yatırım anlamına gelmektedir. Türkiye'de enerjinin önemli oranda israf edildiği bilinmektedir. Söz konusu tasarrufu sadece bina sektöründe değerlendirmek söz konusu olduğunda ülkemizin yıllık 7 milyar USD değerinde bir meblağı gerekli başka yerlere kanalize etme imkânı bulunduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Böylesi bir planın gerçeğe dönüştürülmesinin, finansal darboğaz yaşanan dönemlerdeki etkisi açıkça anlaşılabilir. Dolayısıyla enerjinin en çok tüketildiği alanlarda Türkiye'nin enerjiyi özellikle binalarda verimli tüketmesi elzem bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

In the periods of crisis; social and economic problems are generally happened because of the reasons like bankrupts, increasing interest and unemployment rates. Crisis have effect of spreading among the states by the global markets and cause productive losses. Savings' importance should be noticed better in the expressed periods of financial straits. The terms as"energy saving"and "energy efficiency"are noticed after 1970s because of the oil crisis. Related to the increasing rates of developing economies, population and welfare; energy demand rises at the moment which means more import and investment needs. It's obviously known that energy is frequently wasted and consumed unefficiently in Turkey. Only in the sector of buildings; it's possible to save 7 billion dollars. So it is clear that managing the financial straits is more rational by the efficient buidings. Therefore; it's absolute to do insulation works in the buildings relying upon the laws to consume energy efficient.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :