Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 49 , Sayı 564

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de bankacılık sektörünün ekonomik büyümeye olan etkileri

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Programı1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Türkiye'de bankacılık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dair deneysel araştırmalara katkı yapmak amacındadır. Bu bağlamda statik ve dinamik çok değişkenli modeller ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Temel alınan Ferreira'nın (2008) modeli, reel GSYİH ve reel GSYİH büyümesini açıklayacak bazı bankacılık değişkenlerinin eklenmesiyle genişletilmiştir. Elde edilen sonuçlar, modellerde yer alan değişkenlerin reel GSYİH ve bunun büyüme oranını açıklamakta önemli olduklarını kanıtlamaktadır. Ayrıca bulgular bankacılık sektörünü etkileyen finansal krizlerin önemini de göstermektedir.

Özet İngilizce :

This paper aims to contribute to the empirical studies of the link between banking and economic growth in Turkey. In this context, static and dynamic multi-variable models analysis econometricaly. The existing model based on Ferreira (2008) was enhanced by introducing some banking variables to explain the real GDP and GDP growth. The results obtained confirm the importance of these variables to the real GDP and its growth. In adition, findings also show the importance of financial crisis that effect banking sector.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :